Mirsoft.info - World of Game Music and Games
Mirsoft.info - World of Game Music

» Mirsoft's info
» TOP 100 ZX Spectra
» TOP 100 Amigy
» Prejdené hry
» Game music page
» Stránka hry Rock'n'Roll
» Raven Tribute
» Back Home

You are currently not logged in
Log In / Register

Online Since 1999.
Last updated: 14.July, 2019.
Made in Slovakia.
Contact info
English version
This is an ad-free site.

RAVEN TRIBUTE

Dátum uverejnenia: 10. 05. 2011

K 10.výročiu ukončenia činnosti diskmagu RAVEN som sa rozhodol vytvoriť túto stránku ako istú nostalgickú spomienku na tento diskmag, ktorý bol vo svojej dobe ďaleko najkvalitnejším a najrozsiahlejším diskmagom na Slovensku.

Zopár údajov, ktoré som si zapamätal:

 • Diskmag založil v r. 1997 Tomáš Benčík (bývalý redaktor časopisu Riki), zameranie predovšetkým na hry, ale aj filmu, hudbu a kultúru všeobecne
 • Od 3. čísla sa stal jeho šéfredaktorom Mirsoft (čiže ja :) ) a diskmag prešiel rozsiahlou rekonštrukciou kódu a rozšírením jeho rozsahu a obsahu. Súčasťou je nový engine od Elesgala (bývalý redaktor časopisu Hráč), ktorý fungoval pod DOS aj Windows 95 a od tohto čísla je preto RAVEN možné spustiť aj na dnešných systémoch (včetne Windows XP, Vista a 7)
 • Od 7. čísla naprogramoval nový engine Kasou, Windows-verzia je taktiež bez problémov kompatibilná s dnešnými Windows
 • v čase najväčšieho rozmachu mal až 14 redaktorov, z ktorých najplodnejšími boli Ondrew (Ondrej Gabriš), Orzyn (Michal Cagarda), Jones (Juraj Chrappa) atď.
 • po celý čas časopis bol diskmag kompletne nekomerčný a vychádzal viac-menej mimo CDčiek časopisov, nakoľko bol často kritický k vtedy vychádzajúcim slovenským herným časopisom a nemal s nimi preto zrovna najlepšie vzťahy :)
 • v r. 1999 vyšlo posledné číslo diskmagu, po jeho vyjdení diskmag fungoval zhruba rok iba na webe na adrese http://raven.cdtip.sk, až nakoniec v r. 2000 ukončil svoju činnosť
 • Viacerí z bývalých redaktorov diskmagu Raven potom po ukončení činnosti pokračovali v iných herných weboch a okrem iného stáli aj pri vzniku portálu http://hry.sme.sk

Zopár techických údajov:

 • čísla 1-5 majú články zakódované do súborov a pôvodné články sa bohužiaľ nezachovali
 • číslo 6 má články v pseudo-textovom formáte, články sú zobraziteľné v adresári Data/Clanky
 • čísla 7-10 má články v HTML formáte. Engin obsahoval na svoju dobu docela unikátny browser-like HTML parser, takže články bolo možné písať v HTML a program ich dokázal v grafickom prostredí zobraziť. Preto je k dispozícii z týchto časopisov pôvodná (skomprimovaná) verzia, aj spustiteľná verzia s HTML článkami. Navyše som urobil aj pokusnú online verziu, ktorá články zobrazí online na tomto webe.
 • články neuverejnené v diskmagoch (iba na webe) sa bohužiaľ nezachovali
 • každý diskmag mal cca 4 kúsky pôvodnej hudby v trackovanom formáte

Download:

Pôvodné verzie:

Verzie s rozpakovanými HTML článkami:

Online HTML verzie článkov: