Mirsoft.info - World of Game Music and Games
Mirsoft.info - World of Game Music

» Mirsoft's info
» TOP 100 ZX Spectra
» TOP 100 Amigy
» Prejdené hry
» Game music page
» Stránka hry Rock'n'Roll
» Raven Tribute
» Back Home

You are currently not logged in
Log In / Register

Online Since 1999.
Last updated: 26.August, 2018.
Made in Slovakia.
Contact info
English version
This is an ad-free site.

Niečo o mne

Dátum uverejnenia: 13. 06. 2002

Tu nájdete zopár zaujímavých informácií o mne. Sú už dosť staré, takže nečakajte nejaké aktualitky, iba také o ničom čítanie :) No nič, však je to moja homepage, tak by tu niečo o mne byť mohlo, no :).